10. kongres poduzetništva žena jadransko-jonskog područja održan je 16. i 17. studenog 2017. godine u Ravenni. Događaj, organiziran od strane Gospodarske komore Ravenna i AIC Foruma u suradnji s HGK Županijskom komorom Split te Gospodarskom komorom Udine, se fokusirao na temu ”Doprinos poduzetništva žena održivom rastu u digitalnom dobu”. Okupio je više od 150 govornika, poduzetnica, predstavnika institucija te raznih dionika (posvećenih razvoju poduzetništva žena) iz Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore, tijekom dvodnevnih dijaloga i diskusija, uključujući i dvije radne grupe na teme digitalnih inovacija i turizma.

Women’s entrepreneurs of the Adriatic and Ionian Area

Ovo je izdanje bilo usredotočeno na temu održivog razvoja u digitalnom dobu, obrađenu detaljnim analizama od strane nacionalnih i međunarodnih govornika vezano za digitalizaciju poslovanja i ulogu komorskog sustava u pružanju podrške malim i srednjim poduzećima, posebno ‘ženskim’. Zanimljive su se ideje pojavile vezano za inovativne aspekte poduzetništva žena, industriju 4.0, programe digitalnih inovacija, mogućnosti financiranja te podrške institucija rastu žena u gospodarstvu.

Manifestacija je također bila dio road-showa ”Giro d’Italia poslovnih žena”, organiziranog od strane Unioncamere i mreže odbora za poduzetništvo žena.

Institutional welcoming greetings

Raspravu je moderirala Fulvia Sisti, novinarka RAI-a. Plenarna sesija je otvorena pozdravnim govorom predsjednika Gospodarska komore Ravenna, Natalina Gigantea, koji je naglasio važnost događaja: ”Događaj je ovo koji raste iz godine u godinu, i to ne samo u smislu broja sudionika već i u smislu sadržaja i rezultata, te je postao referentna točka za usporedbe, kako institucionalne tako i poduzetničke, unutar ovog geografskog područja”.

Mirjana Cagalj, President Forum AIC

Predsjednica Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora, Mirjana Čagalj, je istaknula važnost AIC Foruma kao dionika strategije EUSAIR-a te posla koji već godinama obavlja njegov Okrugli stol za poduzeništvo žena. Osvrćući se na pitanja koja su u središtu pažnje ovogodišnjeg kongresa  – digitalizaciju, prilagodbu i transformaciju poslovanja u digitalnom dobu – naglasila je kako je, s obzirom na velik broj tvrtki u jadransko-jonskom području, obveza držati korak s modernim vremenima i trendovima.

Michele de Pascale, gradonačelnik Ravenne, istaknuo je da još uvijek postoje razlike i nejednakosti između muškaraca i žena za jednaki posao i rezultate. Stoga su događaji poput ovog važni jer su dodana vrijednost značajnom doprinosu poduzetništva žena tržištu i društvu u cjelini. Zamjenica župana Ravenne, Francesca Montesi, je spomenula sastanak G7 – Jednakih mogućnosti, koji se održao u Taormini nekoliko dana prije Kongresa, a koji obvezuje države članice na ispunjavanje ciljeva i rokova za stvaranje gospodarskog okruženja osjetljivog na rodnu dimenziju. Službeno otvaranje kongresa je zaključio ambasador Fabio Pigliapoco, viši savjetnik Stalnog tajništva Jadransko-jonske inicijative, koji je ponovno potvrdio važnost civilnog društva, AIC Foruma (zajedno s Forumom gradova i Uniadrionom), te naglasio da se makroregionalna strategija temelji na principu supsidijarnosti, povezujući tako europsku dimenziju s lokalnim teritorijima. AIC Forum danas predstavlja ključnog dionika Strategije. Ovaj pristup odozdo prema gore, koji počinje i razvija se od civilnog društva, još uvijek nedostaje, stoga poziva to isto civilno društvo da sudjeluje putem okruglih stolova i svojih vlada kako bi ga se više uzelo u obzir.

Pleanary session: Antonio Romeo, Monica Palmirani, Mirjana Cagalj, Tiziana Pompei, Federica Scipioni, Danijela Lovrić, Tajana Kesić Šapić, Ljiljana Filipović

Prvi dio plenarnog zasjedanja ”Industrija 4.0 i digitalizacija: uloga gospodarskih komora u pružanju potpore malim i srednjim poduzećima” otvorila je Tiziana Pompei, zamjenica glavnog tajnika Unioncamere, koja je predstavila analizu poduzetništva žena u Italiji, s naglaskom na digitalizaciji kao kapitalu za budućnost, te važnost odbora za  poduzetništva žena pri gospodarskim komorama. Mirjana Čagalj, kao potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore, naglasila je važnost žena na upravljačkim funkcijama te dala opći pregled poduzetništva žena u Hrvatskoj. Do 2010. godine broj žena poduzetnica je bio ispod 10%; od 2014., zahvaljujući vladi i bankama osigurani su poticaji koji su utjecali na povećanje broja poduzetnica. Većina žena vlasnica tvrtki u Hrvatskoj je koncentrirana u uslužnim djelatnostima, obrazovanju te djelatnosti socijalne zaštite i zdravstvene skrbi; ono što nedostaje je njihov veći udio u IT i proizvodnim djelatnostima.

Francesca Regina, zamjenica glavnog tajnika Talijanske gospodarske komore za Njemačku, koja radi na promicanju i provođenju suradnje između poduzeća u dvjema zemljama, predstavila je iskustva u industriji 4.0 u Njemačkoj kao primjere dobre prakse, posebno mjere vlade u korist MSP-ova te stanje umjetnosti industrije 4.0. Što se tiče kokretnih mjera u Italiji, Antonio Romeo, nacionalni koordinator projekta ”Punto Impresa Digitale”, izložio je rad gospodarskih komora na digitalizaciji i usluge koje one pružaju talijanskim tvrtkama, koje su za razliku od njemačkih uglavnom male i srednje. Organizirani su tečajevi kako bi se povećale vještine komorskih službenika i modernizirale digitalne aktivnosti. Romeo je predstavio četiri vrste usluga koje su komore pružale tvrtkama u pogledu digitalizacije: podrška ulaganjima u poslovnu tehnologiju; usluge informiranja i osposobljavanja za mala i srednja poduzeća; procjene digitalne zrelosti te digitalizacija (digitalni promotor i digitalni mentor). Danijela Lovrić, predstavnica Gospodarske/Privredne komore Federacije BiH, predočila je situaciju  poduzetništva žena u BiH. Istaknula je kako trenutno ne postoji strategija za  poduzetništvo žena na nacionalnoj razini, što dovodi do zaostajanja na ovom području u usporedbi s ostalim balkanskim zamljama. Dokument u kojemu se spominje  poduzetništvo žena je ”Rodni akcijski plan”, i to samo kao sastavni dio Strategije razvoja MSP-ova. Potrebno je više edukacije, posebno u IT sektoru, te više razmjene iskustava s drugim zemljama. Ljiljana Filipović, potpredsjednica Privredne komore Crne Gore, izložila je stanje poduzetništva žena u Crnoj Gori. Iako je situacija slična onima u ostalim  zemljama na Balkanu, brojke pokazuju rezultat ispod europskog prosjeka, što upućuje na prevlast muškaraca u menadžmentu i upravljačkim strukturama. S druge strane, veoma je pozitivna realizacija Strategije razvoja ženskog poduzetništva u Crnoj Gori 2015.-2020. te stalan porast broja žena s digitalnim vještinama. U vezi s rečenim, Privredna komora Crne Gore pruža potpore ženama u podzetništvu putem mentorstva i savjetovanja, financijskih i ekonomskih poticaja, umrežavanja i tsl.
Monica Palmirani sa Sveučilišta u Bologni je govorila na temu ”Digitalna kultura kao poticaj za žensko poduzetništvo”, naglašavajući potrebu jačanja ne samo tehnoloških vještina nego i fokusiranja na digitalnu kulturu. Europska unija je u tom smislu implementirala platformu – Digitalno jedinstveno tržište – koja je plodno tlo za tvrtke u tom pogledu. Direktorica Sektora za industriju i IT Hrvatske gospodarske komore, Tajana Kesić Šapić, je govorila o projektu digitalizacije komore u Hrvatskoj. Hrvatska gospodarska komora je organizirala različite treninge (uključujući konferencije, tečajeve, radionice i seminare) na kojima je sudjelovalo više od 25.000 osoba, od toga je više od 50% bilo žena. Također, splitska Komora je osnovala inkubator za potporu poduzetnicama početnicama, što je u skladu s nacionalnom Strategijom razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj 2014.-2020.
Na kraju jutarnjeg plenarnog zasjedanja, Federica Scipioni iz Unioncamere je pojasnila europski Sustav povezivanja poslovnih registara (Business Register Interconnection System – BRIS). Europska unija je od lipnja 2017. stavila na raspolaganje platformu na kojoj su poslovni registri (zemalja članica) međusobno povezani, omogućavajući traženje informacija o tvrtkama registriranim u bilo kojoj zemlji članici EU i razmjenu podataka o podružnicama i prekograničnim aktivnostima.

Drugi dio plenarne sjednice je bio posvećen razmjeni iskustava i najboljih praksi između talijanskih  odbora za poduzetništvo žena i ženskih organizacija jadransko–jonskog područja.

Exchange of experiences: Aleksandra Mihajlović Bijelić, Gordana Restović, Chiara Bertelli, Alessandra Bagnara, Chiara Roncuzzi, Francesca Gironi.

Chiara Roncuzzi, predsjednica Odbora za žensko poduzetništvo Ravenne, predstavila je niz aktivnosti i seminara o poduzetništvu poput ”Žene su protagonistice ekonomske promjene” i ”Žene, rad i organizacijska pravila”. Alessandra Bagnara, predsjednica udruge ”Linea Rosa”, centra protiv nasilja nad ženama, naglasila je ekonomsku neovisnost žena kao jedan od prvih važnih koraka za izlazak iz nasilnih situacija te pružanje niza alata i mogućnosti koje žene mogu koristiti za smanjenje nasilja. U tom je smislu pokrenut interaktivni protokol, uz potporu Odbora za poduzetništvo žena Ravenna, koji je aktivno uključio tvrtke, centre protiv nasilja i sindikate,  uzimajući u obzir potrebe žena koje su u nevolji i konkretne mjere: stažiranje, tečajeve, obuke i sl. Gordana Restović, predsjednica Hrvatske udruge poslovnih žena ”Krug”, fokusirala se na temu poduzetništva žena u Hrvatskoj u novoj digitalnoj eri, koja s jedne strane otvara mnoge mogućnosti za poduzetnice, dok s druge strane ističe nedostatke koji postoje na ovom području. Čak i danas, broj žena u STEM i još općenitije u IT području je i dalje nizak, s postotkom koji se kreće između 10-20%. Potrebno je stoga povećati ponudu kako bi se što više žena uključilo u ove sektore.

Predsjednica Odbora za poduzetništvo žena u Anconi, Francesca Gironi, se prvo kratko osvrnula na razvoj Odbora regije Marche u svjetlu spajanja gospodarskih komora. Aktivnosti koje su proizašle tijekom proteklih godina su olakšan pristup kreditima, te općenito kreditne potpore i edukacije. Ostale aktivnosti su suradnja  s višim obrazovnim institucijama (srednjim školama), umrežavanje poduzetnica; uspostavljanje društvenih mreža između ženskih tvrtki, novih poduzeća i ženskih start-upova; te partnerstva. Potom je izdvojila dvije inicijative kao primjere najbolje prakse koje je željela podjeliti sa sudionicima. Projekt ”Ženska poslovna mreža”, koji provodi regionalna Komisija za jednake mogućnosti u suradnji s odborima za ženska poduzeća, s ciljem stvaranja mreže poduzetnica regije Marche putem online platforme te edukacija i inovativnih alata, kako u učionici tako i na daljinu (e-učenje). Drugi je Poziv na dostavu prijedloga projekata ”Bando Impronta d’impresa”, kojim se dodjeljuju novčane nagrade inovativnim poduzetnicima u regiji. Odbor nagrađuje tvrtke koje se međusobno razlikuju prema razvoju inovativnih poslovnih projekata u sljedećim kategorijama: nagrada za održivost za najinovativnija ženska poduzeća na području održivosti okoliša i/ili društvene odgovornosti; te nagrada ”Turizam i kultura” za najinovativnija ženska poduzeća koja mogu značajno doprinijeti razvoju i promociji turizma i/ili unapređenja materijalne i nematerijalne kulturne baštine određenog područja.
Aleksandra Mihajlović Bijelić, glavna tajnica Udruge poslovnih žena Republike Srpske, je istaknula pozitivne korake poduzete u Republici Srpskoj kako bi se potaknuo razvoj poduzetništva žena: po prvi puta je u ovom sektoru definiran regulatorni okvir za financiranje i poticanje poduzetništva žena, edukaciju, promociju i podršku; strategija će biti ubrzo usvojena, zahvaljujući i doprinosu Odbora za žensko poduzetništvo Područne privredne komore Banja Luke. Odbor također pruža potporu poduzetništvu žena predlaganjem izmjena postojećeg zakonodavsta, umrežavanjem, sudjelovanjem na sajmovima, kongresima, edukacijama te općenito promicanjem ovog sektora. Najvažnije aktivnosti su sudjelovanje u izradi zakona koji se usvaja; organizacija seminara i tečajeva; programi potpore i poticaji te olakšavanje pristupa kreditnim linijama. Na kraju druge plenarne sjednice je Chiara Bertelli iz Odbora za žensko poduzetništvo Ferrare predstavila njihove inicijative za podršku ženama u poduzetništvu, poput seminara o različitim aspektima poslovnog upravljanja i razvoja, nagrada najboljim poduzetnicima koje zapošljavaju i promoviraju usklađivanje privatnog i poslovnog života te poziva na dostavu prijedloga za poduzetnice koje ulažu, razvijaju i pridonose razvoju konkurentnosti područja.

Po završetku popodnevne plenarne sjednice, upriličen je za sudionice ”Mozaik put između tradicije i inovacije” koji je uključio posjet radionici mozaika AnnaFietta.itizložbi ”SICIS – mikromozaik destinacija, poticajno multimedijsko iskustvo”, te obilazak bizantskih mozaika San Vitale i Galla Placidia, u organizaciji Komore Ravenne.

Visit to the exhibition “SICIS – Micromosaic Destination, immersive multimedia experience”

Visit to the mosaic lab AnnaFietta.it

 

Maria Lucia Pilutti, Secretary-general Udine

17. studenoga su održane dvije tematske radne grupe: Održivi turizam i agrohrana te Inovacije i nove tehnologije. Radnu grupu za turizam je moderirala glavna tajnica Gospodarske komore Udine, Maria Lucia Pilutti,  koordinatorica Okruglog stola za poduzetništvo žena AIC Foruma. Lidia Marongiu, kao ključna govornica i predsjednica uprave Happy Minds-a, stručnjakinja za komunikaciju i turistički marketing, objasnila je koncepte održivog i iskustvenog turizma, ponudivši sudionicima praktične, konkretne i inovativne primjere poput ”Get Your Liguria Experiance” – iskustva u vidu igre dizajnirane za promociju ligurijskog teritorija i izgradnju turističkih itinerera koju je razvio Happy Minds. Ilustriran je i koncept ”Big Data” primjenjiv u turističkoj industriji. U nastavku nekoliko je govornika podijelilo svoja iskustva i dobre prakse.

Women’s entrepreneurs – Tourism workgroup

Christina Lambiase, voditeljica aktivnosti u ENIT Observatoriju u Pekingu, s naglaskom na kinesko tržište s obzirom na Turističku godinu EU-Kina 2018 (ECTY), predstavila je glavne trendove u kineskom turizmu, europske podatke i inovativne kineske alate koji se koriste na ovom području. Katarina Peršurić Bernobić, direktorica je tvrtke Pjenušci Peršurić d.o.o., istarske vinarske tvrtke koja promiče visokokvalitetne domaće proizvode kojima istovremeno obogaćuje turističku ponudu i promovira destinaciju. Monica Ciarapica, vlasnica hotela Commodore u Cervi, iznijela je svoja iskustva na području turizma, razvoja ovog sektora tijekom godina te načinima na koje su se prilagođavali kako bi ostali konkurentni na tržištu. Emma Taveri izvršna je direktorica Destination Makersa, koji pruža stratešku i operativnu potporu razvoju turizma zajednice te projektima od društvenog utjecaja u određenim nišama i manje razvijenim destinacijama. Karmen Jelčić, direktorica hrvatskog Centra za intelektualni kapital, koji promiče koncept pametne ekonomije i ekonomije znanja, predstavila je nešto od hrvatskog iskustva u tom kontekstu putem poduzetnica koje su osobno iznijele svoja iskustva.

Radna grupa za inovacije i nove tehnologije, koju je moderirala Maria Christina Venturelli, glavna tajnica Gospodarske komore Ravenne, istaknula je značaj sudjelovanja Cecilie Pedroni iz Happy Minds-a, savjetnice za digitalnu komunikaciju, koja je poduzetnicama objasnila važnost novih tehnologija za poslovanje putem novih jezika komunkacije i novih trendova koji omogućavaju uspostavu izravnih odnosa s korisnicima/klijentima kroz pokretanje lokaliziranih poruka vezano za proizvode koji se nude.

Maria Cristina Venturelli, Secretary-general Ravenna Chamber

Venera Acagnino je, zastupajući Infocamere, ilustrirala inovativne usluge digitalizacije poslovanja koje pojednostavljuju odnose s javnom upravom i olakšavaju pristup službenim informacijama i   dokumentima; alate poput digitalnih knjiga, za informatizaciju računovodstva i knjigovodstva. Angela Corbari, suosnivačica Studiomappa, predstavila je inovativan start-up specijaliziran za naprednu IT tehnologiju za poboljšanje kvalitete života putem inovacija. Koristeći umjetnu inteligenciju primjenjivu na geo-izračune i geoprostorne podatake, nude rješenja za Smart Cities, mobilnost, transport i logistiku, turizam i kulturnu baštinu, nekretnine, poljoprivredu, teritorij i prirodu, zdravstvo i upravljanje društvenim resursima. Specijalizirani su za teritorijalne informacijske sustave, analizu satelitskih podataka, Open Date, softver analizu i razvoj. Francesca Gironi, predsjednica Odbora za poduzetništvo žena Ancone, predstavila je potpore i inicijative usmjerene na poduzeća, posebno ženska kojima je namijenjen i natječaj ”Bando Impronta d’impresa” – koji dodjeljuje novčane nagrade inovativnim poduzetnicama. Jedna od korisnica

Women’s entrepreneurs – Innovative workgroup

prošlogodišnjeg poziva je i Silvia Viganò, vlasnica Madamadorè, umjetničkog obrta i renomirane trgovine pletenine. Madamadorè je primjer najbolje prakse zahvaljujući svojoj sposobnosti da se razvija putem video snimaka pletenja i kukičanja preko Youtubea. Silvia Viganò je potvrda toga što poduzeće može postići zahvaljujući potpori talijanske Gospodarske komore: sudjelovati u besplatnim tečajevima za poduzetnike, angažirati mlade digitalce i otvoriti se prema webu zahvaljujući njima, prijaviti se na natječaje za inovativne žene poduzetnice i pobijediti na njima. Druga tvrtka koja je uspjela ići u korak sa svim promjenama na tržištu je nedvojbeno ona u vlasništvu Marianne Panebarco: Pane barco’s Barco & Co. Ona je putem originalne prezentacije ispričala priču o svojoj obitelji i njihovom poslovanju: započevši očevom strašću prema stripu, tvrtka je uspjela pretvoriti svoje proizvode prvo u vidu digitalnog crtića, potom 3D-a, a sada nude tvrtkama pakete personaliziranih komunikacija putem animacija, raznih priča, vedeozapisa i sl. Izlaganjem Marie Livie Rizzo završila je s radom Radna grupa inovacija i novih tehnologija. Odvjetnica i profesorica na Sveučilištu u Bologni, Rizzo je predstavila podatke o zapošljavanju mladih žena (između 15 i 39 godina) u kreativnoj industriji – što odgovara postotku od 47% –  i potencijalu koji se može razviti na ovom području putem pojašnjavanja svih alata za zaštitu prava intelektualnog vlasništva kako bi se spriječilo njegovo kopiranje i ekonomsko iskorištavanje.

 

Forum je završio posjetom vinarskoj tvrtci Trerè u Faenzi, koji je organizirala Gospodarska komora Ravenne, gdje su nakon upoznavanja s proizvodima tog domaćinstva (od vinograda do proizvodnje) poduzetnice počašćene i njihovom degustacijom.

visit to “Trerè” wine company in Faenza

Tasting of local products in “Trerè” wine company

 

 

 

 

 

 

 

Program

Presentations
Plenary Session:
Danijela Lovric, Chamber of Economy of the Federation of Bosnia and Herzigovina “Women’s Entrepreneurship in Bosnia and Herzegovina”
Tajana Kesić Šapić, Director of the Department of Industry and IT of the Croatian Chamber of Economy,  “Digital Chambers Project in Croatia”
Federica Scipioni, Unioncamere, “European Business Register Interconnection System (BRIS)”

1st Thematic workgroup:  Sustainable tourism, agri-food
Claudia LambiaseExpert, Activity Liaison Officer at the Osservatorio ENIT in Beijing, “Focus on
Chinese Market in the view of EU-China Tourism Year 2018 (ECTY)”
Katarina Peršurić Bernobić, Director, Pjenušci Peršurić D.O.O.
Emma Taveri, CEO, Destination Makers

2nd Thematic workgroup : Innovation and new technologies
Cecilia Pedroni, Happy Minds srl, Digital Communication Consultant
Angela Corbari, Studiomapp start up innovativa
Marianna Panebarco, General Manager Pane barco & C.