Što je Forum

Forum Gospodarskih komora Jadransko-jonskog područjaje udruga gospodarskih komora priobalnih regija jadransko-jonskog bazena koja je osnovana 2001.godine. Cilj udruge je promicanje gospodarskog razvoja na jadransko-jonskom području u njegovoj cjelosti područje koje podrazumijeva skupinu teritorija koji su međusobno znatno različiti, ali ujedinjeni u saznanju kako bi ih zajedničko djelovanje dovelo do direktnih i brzih rezultata u procesu ulaska u EU;

Ciljevi Foruma

Svrha

Projekt ima za cilj koordinarati i uskladiti djelovanje Gospodarskih Komora svih zemalja Jadranskog i Jonskog područja, u svrhu poticanja pravne i upravne integracije, razvoja projekata u funkciji promicanja kompletnog područja, stvaranja sustava u okviru makro jadranske regije. Forum ima svoju stalnu organizacijsku strukturu, na način da je osnovana dobrovoljna trans-nacionalna udruga neprofitnog karaktera, pod nazivom “Forum Gospodarskih komora Jadransko-jonskog područja “. Tajništvo Foruma je smješteno pri Gospodarskoj Komori Ancona.

Ciljevi Foruma

  • Promicanje gospodarskog razvoja jadranskog i jonskog područja
  • Jačanje tijela iz sustava komora zemalja prekograničnog područja
  • Poticanje pravne i upravne integracije
  • Uskladivanje pravno – upravnih poredaka
  • Promicanje razmjene iskustva i suradnje izmedu različitih komora
  • Razvijanje poduzetničkog duha
  • Organiziranje povremenih sastanaka medu Gospodarskim *Komorama, članicama projekta
  • Uspostavljanje trajne zajedničke organizacijske strukture, kako bi se zajamčio kontinuitet i usklađenost djelovanja
  • Organiziranje trajnih radnih stolova pri Gospodarskim komorama, sukladno specifičnostima i interesima pojedine Komore.

REDOVNI ČLANOVI