Name (requested)

Surname (requested)

E-mail adress (Requested)

Organization (Requested)

Adress

City

Phone Number

Messagge

I accept the privacy policyI do not accept the privacy policy

Pravila o privatnosti

Europska uredba o GDPR-u 2016/679 je stupila na snagu 25.svibnja 2018. godine a sadrži odredbe o zaštiti osobnih podataka, te vas informiramo da ćemo se podacima koje ste dostavili Forumu jadransko-jonskih gospodarskih komora baviti sa ili bez informatičke potpore, uvijek u skladu s pravilima sadržanim u GDPR 2016/679.

Forum AIC će koristiti Vašu e.mail adresu koju prilažete u obrascu za registraciju za ažuriranje novosti Foruma i prijave za događaje povezane s aktivnostima udruženja. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Naravno, u slučaju odbijanja ustupanja osobnih podataka, pristup online prijavi će biti onemogućen.

Podaci su pod kontrolom Foruma jadransko-jonskih komora, Piazza XXIV Maggio, 1 – 60124 Ancona, gdje se mogu zatražiti promjene ili otkazivanje ustupanja podataka u bilo kojem trenutku na e.mail adresu: forumaic.privacy@an.camcom.it.

Kontakt osoba za zaštitu podataka je dostupna na e.mail adresi : forumaic.dpo@an.camcom.it.

Vaši se podaci se ne dostavljaju trećim stranama, a mi ne koristimo vanjske platforme za slanje e-pošte našim članicama. U slučaju da se ovo promijeni , obavijestiti ćemo Vas unaprijed.

Prihvaćanjem ovog obrasca odobravate obradu dostavljenih podataka.