Projekt osnivanja međunarodnog suda proizlazi iz detaljne analize koju je izvršila Komora za Trgovinu, Industriju, Obrt i Poljoprivredu iz Ankone s ciljem individualizacije potreba sudionika u aktivnostima na jadransko-jonskom području
Analiza, poduprijeta već konsolidiranim institucijskim i gospodarskim odnosima, godinama pokrenutih od strane dorske komore sa regijama istočno-jadranskog područja zbog njene strateške teritorijalne pozicije, evidencirala je činjenicu da su trgovačke aktuvnosti na jadransko-jonskom području često zakočene zbog zabrinutosti sudionika u odnosu na troškove, vrijeme i nepoznanice eventualnih kontroverzija, ali i zbog poteškoća vezanih uz identifikaciju procesonog prava koje treba primjeniti te određivanje suca za rješavanje eventualne nesuglasice. U međunarodnom kontekstu, naime, uobičajeni instrumenti pravosuđa, vrlo formalni i previše vezani uz državnu realnost, često su neprimjereni i neprikladni potrebama poduzetničkog sistema
Projekt je zamišljen upravo u tom duhu te želi pojednostavniti tvrtkama njihove izvangranične aktivnosti i osigurati im primjerenu pomoć i efikasnu potporu u slučaju eventualnog spora
Inizijativa je predstavljena u sklopu Foruma Gospodarskih komora Jadranskog i Jonskog mora održanog u Portonovom 18.travnja 2002, te je tom prilikom dobila punu suglasnost i pristupanje svih prisutnih talijanskih i inozemnih gospodarskih komora
U razmaku od samo nekoliko godina od tog susreta, Međunarodni Jadransko-jonski Sud je postao operativna realnost: institucija, formirana prema specifičnim potrebama makro-regije i s garancijama Gospodaskih komora svih zemalja jadransko-jonskog područja koja pruža kvalificirane usluge mirenja, arbitraže, arbitriranja i ugovornog vještačenja. Ove su usluge izuzetno primjerene, zbog svoje brzine i fleksibilnosti, rješavanju sporova između poduzetnika koji potječu iz pravnih sustava utemeljenih na različitim principima i koji se zbog toga susreću i s poteškoćama u komuniciranju
Pružanjem pravne, ekonomske i trgovinske pomoći poduzetnicima, Sud nastoji olakšati razvoj prometa i povećati razmjene na tom području nudeći svoje usluge kao element konkurencije i dodatne vrijednosti čitavog poduzetničkog sustava.

Usluge Međunarodnog Jadransko–jonskog Sudar

Međunarodni Jadransko–jonski Sud se bavi pružanjem kvalificiranih usluga vezanih uz fazu rješavanja sporova tvrtkama koje djeluju u sklopu jadransko–jonske makro– regije
Sud se bavi sporovima između djelatnika, pristupnika ove inicijative, iz različitih zemalja jadransko–jonskog područja. Na primjer, Sud bi mogao rješavati spor između talijanskog i hrvatskog ili između slovenskog i albanskog djelatnika
Moguća je djelatnost Suda i u ostalim odnosima ukoliko to traže obje sporne strane
Za rješavanje spora, Sud predviđa brojna sredstva kao alternativu redovnom pravosuđu:

  • Arbitraža
  • Mirenje
  • Arbitriranje
  • Ugovorno vještačenje

Mirenja, arbitraže, arbitriranja i ugovorna vještačenja koje provodi Sud su regulirani Pravilnikom o postupku Suda.

ARBITRAŽA

Arbitraža je postupak u kojem se obje strane suglase podnijeti rješavanje njihovog spora jednom ili više privatnim subjektima, arbitrima
Rezultat postupka je najčešće arbitražna odluka različite obveznosti
Arbitraža koju nudi Sud je upravna arbitraža sa sljedećim prednostima: – stranke dobijaju brzo rješenje uz umjerene troškove; – stranke imaju mogućnost odabira arbitara, dok im pravosudni sustavi ne pružaju tu mogućnost. Osim toga, arbitri mogu biti odabrani između osoba specijaliziranih u pojedinim materijama koje su predmet spora; – stranke mogu same odlučiti koje odredbe žele primjeniti i jezik arbitraže; – stranke mogu računati na povjerljiv i siguran postupak; – arbitražne odluke su obvezne i teško ih je osporavati; – arbitražne odluke imaju više međunarodno priznanje od presuda. Više od 120 zemalja je ratificiralo Konvenciju Ujedinjenih Nacija od 10. lipnja 1958 ( New York) o priznanju i primjeni inozemnih arbitražnih odluka, što uveliko olakšava primjenu inozemnih arbitražnih odluka u zemljama potpisnicama konvencije
Osnivanje Međunarodnog Jadransko–jonskog Suda, potaknuto inicijativom komora jadransko–jonskog područja, predstavlja garanciju za sve gospodarske djelatnike koji mogu računati na poštivanje principa o jasnoći, nepristranosti i korektnom vođenju postupka, zahvaljujući podrški Tajništva Suda koje predstavlja kontinuirani oslonac za vrijeme trajanja postupka. Osim toga, Sud predstavlja vrlo važnu priliku za brzo rješavanje nesuglasice, poznavajući ujedno unaprijed i umjerene tarife njegovih usluga.

MIRENJE

Mirenje je neformalni sistem upravljanja konfliktima u kojem, nepristran izmiritelj pomaže stranama olakšavajući na taj način njihovu komunikaciju s ciljem postizanja dogovora na obostrano zadovoljstvo. Izmiritelj dakle, koristeći moderne “mediation” tehnike , nastoji eliminirati uzroke konflikta i poticati rješenja kontroverzije kako bi se uspjelo izići iz okvira predmeta zavade prenošenjem diskusije izvan krutog suprostavljanja pravnih razloga stranaka
Izmiritelj, za razliku od suca, ne odlučuje koja strana ima pravo već olakšava pregovaranje, usmjeravajući stranke prema postizanju sporazuma
Mirenje je ekonomično stoga što su troškovi realizacije postupka umjereni; efikasno je jer omogućava rješavanje zavade bez nepotrebnih formalnosti koje su karakteristične u redovitim sudskim postupcima; povjerljivo je i sigurno jer garantira poštivanje privatnosti i zaštitu razmjenjenih podataka; fleksibilno je jer se nastoji postignuti dogovor koji će zadovoljavati interese i potrebe strana i koji bi mogao biti i različitog ili opširnijeg sadržaja u odnosu na sadržaj koji je uzrok spora. Od posebne je važnosti brzina mirenja: najčešće je proces završen već nakon prvog susreta koji traje pola dana, u toku kojeg obje strane surađuju u pronalaženju zadovoljavajućeg rješenja problema
Upravo zbog ovih razloga, mirenje pridonosi održavanju gospodarskih odnosa, omogučavajući nastavak trgovinskih odnosa i nakon spora što je od osnovne važnosti za zaštitu vlastitog položaja na tržištu
Mirenje se provodi, na jednostavan i uređen način, u sljedećim fazama: – pokretanje postupka podnošenjem zahtjeva Međunarodnom Jadransko – jonskom Sudu; – prihvat od druge strane ; – imenovanje izmiritelja koje realiziraju dogovorno obje strane ili Tajništvo Suda između upisanih u za tu svrhu određen popis; – susret mirenja između strana i izmiritelja, u vidu zajedničkih i odvojenih zasjedanja; – potpisivanje završnog zapisnika o postignutom/nepostignutom dogovoru.

Arbitriranje je procedura u kojoj obje strane povjeravaju jednom ili više imenovanih arbitara, zadatak integriranja ili upotpunjenja, na za njih obvezatan način, dijela jednog nedovršenog činjeničnog stanja, kojeg strane nisu mogle ili nisu uspjele determinirati
Arbitriranje dakle, nije usmjereno na rješavanje spora već na stvaranje jednog spisa.
Ugovornim vještačenjem vještak na zahtjev stranaka utvrđuje, na za njih obvezan način, najčešče jednu činjenicu koja proizlazi iz pravnog odnosa stranaka.

Međunarodni Jadransko-Jonski Sud: Pravilnici

Međunarodni Sud sadrži vlastite Pravilnike i skup etičkih pravila kako bi se osiguralo poštivanje visokih standarda kvalitete pružanja usluga – Pravilnik o organizaciji, disciplinira organe i funkcije u skladu s odlukama čl. 10 Statuta Foruma – Pravilnik o postupku, regulira i disciplinira usluge Suda i usmjeren je ka garanciji kontradikcije između stranaka, brzinu aktivnosti, nepristranost i korektnost arbitara i ostalih stručnjaka. Pravilniku o postupku su priložene tarife , koje omogućavaju strankama prethodni uvid u umjerene cijene usluga;

Pravilnici

Tarife