Upravno Vijeće

Upravno vijeće, u skladu sa smjernicama Skupštine, jamči kontinuitet aktivnosti Foruma, donosi odluke u vezi s provedbom operativnih projekata koji imaju za cilj ispunjenje ciljeva definiranih Statutom i definira sufinanciranje koje projekti i programi trebaju. Mandat članova Upravnog vijeća traje dvije godine: sastoji se od 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika: dva člana od spomenutih 9 moraju biti imenovana od strane osnivača, a ostalih sedam bira Skupština.

 • Mirjana Čagalj – Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Split (Hrvatska), predsjednica; Hrvatska gospodarska komora, potpredsjednica za graditeljstvo, promet i veze; Predsjednica Foruma
 • Alfredo Malcarne – Gospodarska komora Brindisi (Italija), predsjednik, potpredsjednik Foruma
 • Vlastimir Golubović – Privredna komora Crne Gore (Crna Gora), predsjednik, član
 • Terezina Orlić – Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Duborvnik (Hrvatska) – predsjednica, član
 • Andrea Xhavara – Industrijska i trgovinska komora Drač (Albanija), predsjednik, član
 • Marko Šantić – Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH (Federacija Bosne i Hercegovine), potpredsjednik, član
 • Konstantinos Bokas – Trgovinska i industrijska komora Aetoloakarnania (Grčka), potpredsjednik, član
 • Giampaolo Giampaoli – počasni član
 • Vladimir Vukmirović – počasni član

GLAVNI TAJNIK

 • Michele De Vita – Gospodarska komora Ancona (Italija), glavni tajnik

Članovi tijela Foruma djeluju i provode aktivnosti bez naknade.

Vijeće revizora

Revizori nadgledaju usuglašenost sa zakonima, Statutom i pravilnicima, s posebnim osvrtom na ispravnost računovodstvenih postupaka.

 • Romano De Angelis – Gospodarska komora Ancone (Italija), predsjednik Vijeća revizora
 • Pavle Radovanović – Privredna komora Crne Gore (Crna Gora), revizor
 • Georges Rompolas – Trgovinska i industrijska komora Aetoloakarnania (Grčka), revizor
 • Nada Zelenika – Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina), zamjena

Referenti

Workgroups