Upravno Vijeće

Upravno vijeće, u skladu sa smjernicama Skupštine, jamči kontinuitet aktivnosti Foruma, donosi odluke u vezi s provedbom operativnih projekata koji imaju za cilj ispunjenje ciljeva definiranih Statutom i definira sufinanciranje koje projekti i programi trebaju. Mandat članova Upravnog vijeća traje dvije godine: sastoji se od 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika: dva člana od spomenutih 9 moraju biti imenovana od strane osnivača, a ostalih sedam bira Skupština.

 • Gino Sabatini – President Marche Chamber of Commerce (Italy), President of the Forum
 • Joze Tomaš – President Croatian Chamber of Economy – County Chamber Split (Croatia), Vice President of the Forum
 • Marko Šantić – President Federation of Bosnia and Herzegovina Chamber of Economy (Bosnia and Herzegovina), Vicar Vice President of the Forum
 • Pangiotis Tsichritzis  – President Aetoloakarnania Chamber of Commerce and Industry (Greece), Vice President of the Forum
 • Artan Luku – President Durres Chamber of Commerce and Industry (Albania), Member
 • Pavle Radovanovic, Vice-President of the Chamber of Economy of Montenegro (Montenegro), Member 
 • Nikolina Trojić – President of the Dubrovnik Chamber of Economy (Croatia), Member 
 • Klaus Algieri – President of the Chamber of Commerce of Cosenza (Italy), Member 
 • Marko Čadež – President Serbian Chamber of Commerce and Industry (Serbia), Member
 • Robert Rakar, Director Primorska Chamber of Commerce (Slovenia), Member
 • Alban Isteri, Honorary Memeber

GLAVNI TAJNIK

 • Michele De Vita – Gospodarska komora Chieti Pescara (Italija), glavni tajnik

Članovi tijela Foruma djeluju i provode aktivnosti bez naknade.

Vijeće revizora

Revizori nadgledaju usuglašenost sa zakonima, Statutom i pravilnicima, s posebnim osvrtom na ispravnost računovodstvenih postupaka.

 • Antonio Acquaroli – Marche Chamber of Commerce (Italy), President of the Board of Auditors
 • Josipa Topic – Federation of Bosnia and Herzegovina Chamber of Economy (Federation of Bosnia and Herzegovina), Auditor
 • Giorgio Rompolas – Chamber of Commerce and Industry of Aetoloakarnania (Greece), Auditor

Referenti

Workgroups